Правова інформація про компанію

Повна назва фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»

Ідентифікаційний код: 39287145

Юридична адреса: 04080, м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська, будинок 75, приміщення 601А. Код території за КОАТУУ 8038500000
Відомості про державну реєстрацію:
Дата державної реєстрації юридичної особи: 04.07.2014 року.
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: дата запису: 04.07.2014 року, номер запису: 10741020000049974.

Інформація щодо включення фінансової установи до державного реєстру фінансових установ:
ТОВ «ФК «АБЕКОР» включене до Державного реєстру фінансових установ Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30.09.2014 року № 2822.Реєстраційний номер: 13103035
Код фінансової установи: 13.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, серія ФК №  501 від 30.09.2014, реєстраційний № 13103035.

Інформацію щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ можна перевірити на сайті Національного банку України за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
Види діяльності ТОВ «ФК «АБЕКОР»:

  • код КВЕД 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
  • код КВЕД 64.19 - Інші види грошового посередництва;
  • код КВЕД 64.91 - Фінансовий лізинг;
  • код КВЕД 64.92 - Інші види кредитування.

ТОВ «ФК «АБЕКОР» має ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання послуг – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій (переоформлена Національним банком України у відповідності до підпункту 1 пункту 24 розділу VII Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», про що 03.06.2024 внесено запис до Державного реєстру фінансових установ). Ліцензія чинна, безстрокова, дата початку дії: 03.06.2024.
При цьому ТОВ «ФК «АБЕКОР» наразі не здійснює надання послуг фінансового лізингу фізичним особам - споживачам фінансових послуг.

Переоформлені ліцензії ТОВ «ФК «АБЕКОР» на надання:

Рішення про тимчасове зупинення чи анулювання ліцензій не приймалось.

Такі відомості можна перевірити на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за посиланнями:
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001004048
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists


Інформація про торговельну марку:
firstcredit logo
Використовується знак для товарів і послуг(торгівельна марка)  

При наданні коштів та банківських металів у кредит, використовується знак для товарів і послуг(торгівельна марка)

Заявка на реєстрацію вказаного знаку для товарів і послуг (торговельну марку).

Перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг, які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів:
firstcredit.com.ua  

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги: ТОВ «ФК «АБЕКОР» надає фінансові послуги без залучення посередників.

Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг:
На сторінці вебсайту ТОВ «ФК «АБЕКОР» за посиланням https://firstcredit.com.ua/pro-nas/normatyvna-dokumentatsiya/ розміщено копії внутрішніх правил надання фінансових послуг.

Інформація про режим роботи:
Понеділок-п’ятниця з 9.00 до 18.00 (крім вихідних та святкових днів згідно законодавства України), години перерви: з 13-00 до 14-00.
Сайт ТОВ «ФК «АБЕКОР» працює цілодобово, без вихідних, та надає можливість укласти кредитний договір у будь-який час.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: ТОВ «ФК «АБЕКОР» не створювались відокремлені підрозділи.

Комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів: відсутнє.

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність, якщо відповідно до законодавства України потрібно складати консолідовану фінансову звітність: річна фінансова звітність ТОВ «ФК «АБЕКОР», разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність, розміщена на сторінці вебсайту ТОВ «ФК «АБЕКОР» за посиланням https://firstcredit.com.ua/pro-nas/normatyvna-dokumentatsiya/.

Законодавством України не вимагається для ТОВ «ФК «АБЕКОР» складати консолідовану фінансову звітність.

Звітні дані про діяльність, що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: інформація про основні показники діяльності ТОВ «ФК «АБЕКОР» на підставі поданої ним до Національного банку України звітності у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг доступна на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку за посиланням

https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6

Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств): ТОВ «ФК «АБЕКОР» утворено не у формі акціонерного товариства, тому звіт про корпоративне управління не складався.

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу: наглядова рада ТОВ «ФК «АБЕКОР» не створювалась (відсутня). Обов’язкове утворення наглядової ради для ТОВ «ФК «АБЕКОР» законодавством не вимагається.Одноосібний виконавчий орган (директор) – Цвєтаєва Тетяна Євгенівна.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): єдиний учасник (контролер, кінцевий бенефіціарний власник) ТОВ «ФК «АБЕКОР»: Бабенко Андрій Юрійович (Україна), пряме володіння часткою у статутному капіталі ТОВ «ФК «АБЕКОР» у розмірі 100%.

Члени виконавчого органу ТОВ «ФК «АБЕКОР» не володіють частками в статутному капіталі (акціями) ТОВ «ФК «АБЕКОР».

Ціна/тарифи на фінансові послуги:
Розмір винагороди ТОВ «ФК «АБЕКОР» за надання послуг факторингу може становити від 5 до 40 відсотків суми грошових вимог, що визначається залежно від розміру грошових вимог, що передаються клієнтом ТОВ «ФК «АБЕКОР» та можливостей їх виконання боржником, ризиків, на які наражається ТОВ «ФК «АБЕКОР» та інших факторів, та за спільною згодою клієнта і ТОВ «ФК «АБЕКОР» погоджуються шляхом укладання між ними договору факторингу.

Розмір винагороди ТОВ «ФК «АБЕКОР» за надання послуг фінансового лізингу може становити від 5 до 40 відсотків річних від предмету фінансового лізингу, що визначається залежно від предмету лізингу (його вартості та інших характеристик), строку лізингу та інших факторів, та за спільною згодою клієнта і ТОВ «ФК «АБЕКОР» погоджуються шляхом укладання між ними договору фінансового лізингу.

Розмір винагороди ТОВ «ФК «АБЕКОР» за надання гарантії/поруки може становити від 5 до 40 відсотків річних від предмету, який ними забезпечується, що визначається залежно від суми забезпечення, строку забезпечення, ризиків на які наражається ТОВ «ФК «АБЕКОР» та інших факторів, та за спільною згодою клієнта і ТОВ «ФК «АБЕКОР» погоджуються шляхом укладання між ними договору поруки/договору про надання гарантії.

Пояснення клієнту вартості, ціни/тарифів, розміру плати (процентів) щодо фінансової послуги з надання коштів та банківських металів у кредит, здійснюється шляхом розміщення цих умов надання фінансових послуг на веб-сайті ТОВ «ФК «Абекор» за посиланням https://firstcredit.com.ua/pro-nas/informatsiya-pro-produkt та безпосередньо перед укладенням договору про надання кредиту.

Провадження в справі про банкрутство ТОВ «ФК «АБЕКОР» не порушувались, процедура санації ТОВ «ФК «АБЕКОР» не застосовувалась.
Процедура ліквідації ТОВ «ФК «АБЕКОР» не починалась.